Disclaimer.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. La Tierra Verde wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.

 

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site.

Door gerechtelijke uitspraak 'Aansprakelijkheid voor links’ heeft het gerecht besloten, dat men door het vermelden van een link medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte webpagina. Dit kan alleen voorkomen worden als men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud

 

Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte webpagina’s of afbeeldingen.

La Tierra Verde is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

 

Hoewel La Tierra Verde ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan La Tierra Verde dat niet garanderen. De website van La Tierra Verde kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

Alle rechten zijn voorbehouden.

 

 

Auteursrecht.

Op het design van de website, de inhoud, de teksten, afbeeldingen, foto’s, de selectie en schikking ervan zijn eigendom van La Tierra Verde dan wel haar licentiegevers en zijn door auteursrechten, copyright ©, beschermd.

Zonder schriftelijke toestemming van La Tierra Verde is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken, databestanden, of afbeeldingen geheel of gedeeltelijk over te nemen.

 

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van La Tierra Verde wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde

 

 

© BvL

 

La Tierra Verde is een geregistreerde handelsnaam.

Tegen een ieder die deze naam (of gelijkende op) gebruikt of misbruikt zullen wij moeten overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Alle daaruit voortkomende kosten, gerechtelijke en buitenrechtelijke evenals geleden (vermeende)schade zullen worden verhaald.